Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

Carolinaa18
Reposted fromlululemony lululemony vialifeless lifeless
Carolinaa18
8055 90e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialifeless lifeless

October 21 2014

Carolinaa18
Carolinaa18
5695 754e 500
Reposted fromFavCartoons FavCartoons vialifeless lifeless
Carolinaa18
6418 53b9
Reposted fromstargazing stargazing vialifeless lifeless
Carolinaa18
5240 1304
Reposted fromcasanovared casanovared vialifeless lifeless
Carolinaa18
wiecznie jesteś zmęczona tylko byś spała i leżała w łóżku, wstajesz i już jesteś zmęczona..
Reposted fromchceuciec chceuciec vialifeless lifeless
Carolinaa18
7522 9a08
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna vialifeless lifeless
Carolinaa18
9073 938e
Reposted fromsoSad soSad vialifeless lifeless
Carolinaa18
1
2
3
4
5
6
Reposted fromdoener doener vialifeless lifeless
Carolinaa18
Reposted fromoll oll vialifeless lifeless
Carolinaa18
8508 11fa
Reposted fromanananana anananana vialifeless lifeless
Carolinaa18
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy vialifeless lifeless
Carolinaa18
miło byłoby, gdyby znalazł się ktoś, kto by był. Bardzo był.
— na pełen etat. /zabka.
Reposted fromzabka zabka vialifeless lifeless
Carolinaa18
I proszę, żeby to wszystko się jakoś ułożyło, bo ja nie wytrzymam.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialifeless lifeless

October 18 2014

Carolinaa18
Jestem pieprzoną uczuciową masochistką, lubię sobie dopierdalać uczuciowo.
Gdy czuję się naprawdę źle, włączam mega dołującą piosenkę, która sprawia, że boli jeszcze bardziej...
— ask
Reposted fromoceanstrat oceanstrat vianivea nivea
Carolinaa18
0678 baeb
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vianivea nivea
Carolinaa18
7930 badf
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianivea nivea
Carolinaa18
4758 59ca 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianivea nivea
Carolinaa18
9862 09d1
Reposted fromveryme veryme vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl